Onderzoek naar leermiddelen van de toekomst

12 april 2018

Voor het publiek-private platform voor de leermiddelenketen Edu-K voert onderzoeksbureau Oberon een onderzoek uit naar wat de behoeften van docenten en scholen zijn op het gebied van het vinden van leermateriaal, het volgen van de prestaties van leerlingen in leermateriaal en de mogelijkheid om vanuit leermateriaal te verantwoorden wat een leerling waarom heeft gedaan.

De VO-raad is betrokken bij Edu-K en roept docenten en schoolleiders op om de scenario's in het onderzoek te beoordelen en de vragenlijst te beantwoorden.

De opbrengsten worden als input gebruikt bij de gesprekken tussen vertegenwoordigers van het veld en brancheorganisaties van distributeurs, uitgeverijen en softwareleveranciers. Doel van het gesprek is leermiddelen beter te laten aansluiten op de behoeften van het onderwijs. 

Vul de vragenlijst in