Onderzoekkader VO 2020/2021 gepubliceerd

25 juni 2020

De ministers van Onderwijs hebben de onderzoekskaders voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Deze kaders zijn per 1 augustus 2020 van toepassing. De Inspectie van het Onderwijs actualiseert elk jaar de onderzoekskaders om ze te laten aansluiten bij gewijzigde wet- en regelgeving.

Een onderzoekskader bestaat altijd uit:

  • een waarderingskader: Wat onderzoekt de inspectie?
  • een werkwijze: Hoe onderzoekt de inspectie?
     

Bezwaar bekwaamheidsdossiers

De VO-raad heeft bij de Inspectie van het Onderwijs in mei bezwaar aangetekend over de interpretatie van artikel 37a. Dit artikel gaat over het bijhouden van een bekwaamheidsdossier en welke documenten hier in zouden moeten zitten. De inspectie gaat hierin veel verder dan de wetgever heeft beoogd. De minister heeft namelijk niet nader voorgeschreven hoe het dossier precies moet worden geordend of wat er precies in het dossier moet zitten. De wetgever heeft derhalve geen norm voor bekwaamheidsonderhoud geformuleerd. Het lerarenregister dat hier invulling aan zou moeten geven (het onderhouden van bekwaamheid) is in de ijskast gezet.

Wij vinden het vreemd dat de inspectie op basis van artikel 37a en artikel 39a1 WVO kan concluderen dat iemand niet bekwaam kan worden beschouwd omdat het bewijs van onderhoud onvoldoende is. In onze optiek zou de inspectie hoogstens kunnen concluderen dat het dossier onvoldoende aantoont dat een leraar/ docent voldoende aan bekwaamheidsonderhoud doet.

Op de pagina Onderzoekskaders van de inspectie staan de kaders.