Online onderwijs blijft tot 1 maart de norm

03 februari 2021

Het kabinet heeft de coronamaatregelen die op dit moment voor het voortgezet onderwijs gelden verlengd tot 1 maart. Dit betekent dat de leerlingen online les krijgen, met de bestaande uitzonderingen voor specifieke groepen als examen- en kwetsbare leerlingen. De VO-raad vindt het jammer dat het kabinet de ruimte die het OMT-advies biedt om in beperkte mate meer leerlingen naar school te laten komen nog niet benut. Zo staat in dit OMT-advies dat leerlingen onderling en/of koppels 1,5 meter afstand moeten houden ‘of de best haalbare, dichtst daarbij komende afstand’.

Om op termijn de scholen weer veilig te kunnen openen is het nodig dat leerlingen fysiek afstand tot elkaar houden en dat de contactmoment tussen leerlingen beperkt worden, aldus het OMT. Ook het op grote schaal inzetten van sneltesten kan daarbij helpen. Op dit moment loopt een proef met sneltesten. De 35 scholen die hieraan meedoen hebben toestemming om alle leerlingen ‘in bepaalde mate’ fysiek onderwijs te geven. Uit de ervaring die wordt opgedaan met de combinatie van maatregelen (fysieke afstand tussen leerlingen, onderling contact beperken en sneltesten) moet blijken of de vo-scholen weer verantwoord open kunnen voor alle leerlingen. 

Op 23 februari neemt het kabinet een besluit hierover.