Ontwikkelgroepen Regionale samenwerking van start

18 mei 2021

Vierentwintig enthousiaste bestuurders en schoolleiders nemen sinds deze week deel aan een van de vier actiegerichte ontwikkelgroepen van het project Regionale samenwerking. De deelnemers gaan aan de slag binnen het thema 'gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen', om te komen tot een goed, dekkend en regionaal adequaat onderwijsaanbod op maat.

De vier afzonderlijke ontwikkelgroepen bestaan uit deelnemers met een vergelijkbare leervraag. Onder begeleiding van een expert werken alle deelnemers in groepsverband aan oplossingen voor of antwoorden op hun eigen leervragen en casuistiek. Het is daarbij de bedoeling dat inzichten en ontwikkelde handelingsstrategieen ook meteen in de praktijk worden gebracht, zo leert men van de ervaring en van elkaar.

Er wordt gewerkt aan de hand van een referentiemodel voor samenwerken, bestaande uit vijf condities: een gedeelde ambitie, recht doen aan belangen, goede onderlinge relaties, een professionele organisatie en een betekenisgevend proces. Voor elk onderdeel is er verdiepend materiaal, input van wetenschappers en er zijn praktijkvoorbeelden voorhanden.  

Kennis delen

Het geleerde wordt naderhand binnen de sector gedeeld. De ontwikkelgroepen geven input voor de gewenste vorm. Het kan bijvoorbeeld een presentatie, workshop of een collegiale visitatie zijn, waarmee het project Regionale samenwerking de 'lessons learned' voor het voortgezet onderwijs wil borgen.

Voor meer informatie: Ilona van Wamel en Sjoerd Vrijburg.