Ook handreikingen en zelfevaluatie schoolexaminering geactualiseerd

24 juni 2021

Naar aanleiding van de aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO zijn nu ook de handreikingen en de zelfevaluatie-tool rond schoolexaminering geactualiseerd voor scholen. Eerder kwamen al nieuwe versies van de checklists schoolexaminering beschikbaar. Deze documenten en tool - ontwikkeld door de VO-raad - kunnen als hulpmiddel dienen voor scholen bij het verder versterken van de kwaliteit van de schoolexaminering.

Hieronder vind je alle geactualiseerde documenten en tools: 

Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering
Met behulp van deze zelfevaluatie (geactualiseerde versie 2021-2022) kunnen schoolbestuurders en schoolleiders nagaan of de processen rondom de schoolexamens in de eigen instelling zijn ingericht volgens de wet- en regelgeving en of de processen correct verlopen.


Checklists
a. Checklist ‘Examenreglement’ (versie 2021-2022)
b. Checklist ‘Programma van toetsing en afsluiting’ (versie 2021-2022)
c. Checklist ‘Kwaliteit schoolexaminering’ (versie 2021-2022)

De VO-raad streeft ernaar na de zomer ook nieuwe praktijkvoorbeelden van scholen te publiceren. 

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO

Zie voor meer informatie over de aanpassingen Eindexamenbesluit VO het recent gepubliceerde nieuwsbericht hierover. In april heeft het ministerie van OCW ook de 'Q&A Wijziging Eindexamenbesluit VO' gepubliceerd. 

Inspiratiebijeenkomst

Op 6 oktober organiseert de VO-raad (in samenwerking met praktijkvoorbeelden) een inspiratiebijeenkomst over het werken met het nieuwe Eindexamenbesluit VO. Heb je interesse om hieraan deel te nemen en wil je eenmalig op de hoogte gebracht worden wanneer het programma bekend is?  Vul dan het interesseformulier in.

Leernetwerk leden examencommissies

In het najaar start een leernetwerk voor leden van examencommissies. In dit leernetwerk gaan deelnemers van en met elkaar leren en uitwisselen over o.a. de taken en rollen van de examencommissie en hoe je de kwaliteitsborging van schoolexaminering vormgeeft. Heb je interesse om hieraan deel te nemen en wil je eenmalig op de hoogte gebracht worden wanneer de startdatum bekend is?  Vul dan het interesseformulier in.