Ook komend jaar alle SE-cijfers van 4 t/m 6 vwo betrokken bij decentrale selectie voor het wo

15 juli 2021

Net als in het vorige schooljaar hebben de VO-raad en VSNU - met raadpleging van de VvSL (decanen), faculteiten en een flink aantal vo-scholen - gesproken over de vraag of de cijfers van leerlingen die dit ‘coronajaar’ in 5 vwo zaten, volgend jaar meegenomen mogen worden in de decentrale selectieprocedures van de wo-bacheleropleidingen. Hierover is het volgende besloten:

Als een selectieve bacheloropleiding gebruikmaakt van vo-cijfers in de aankomende decentrale selectieprocedures 2022 dan geldt voor kandidaten het volgende:
 
Kandidaten die in 2020-2021 in 5 vwo zaten leveren een SE-cijferlijst in met de peildatum 15 januari 2022 (dus cijfers t/m 14-1). De cijferlijst bestaat net als vorig jaar uit SE-cijfers vanaf 4 vwo t/m 14 januari 2022  in 6 vwo, uitgedrukt in 1 gemiddeld cijfer, op 1 decimaal. 

Zowel de scholen als faculteiten gaven in het gesprek aan komend jaar graag nogmaals de cijfers van alle behaalde PTA’s van klas 4, 5 en 6 t/m 14 januari te willen gebruiken bij de selectie. Dit omdat er - net als vorig jaar - vraagtekens waren bij de mate waarin de cijfers van alleen 5 vwo in dit coronajaar het ‘kennen en kunnen’ van de leerlingen voldoende weergeven. Vooral rond motivatie en het onvoldoende kunnen inlopen van achterstanden bleven er zorgen.

Verbeterpunten 

Eerder kreeg de VO-raad vanuit de VvSL, faculteiten en scholen al een aantal verbeterpunten mee rond het proces van de decentrale selectieprocedures. Er is met name behoefte aan meer duidelijkheid over de cijferlijsten en de peildatum van de cijferlijsten en heldere en tijdige communicatie over het proces. De VO-raad pakt deze punten samen met de VvSL op voor het aankomende proces richting de decentrale selectieprocedures. Dat zal vanaf augustus starten.