Ook scholen in voortgezet onderwijs week voor kerst grotendeels dicht

18 december 2021

Na de basisscholen zijn ook de scholen in het voortgezet onderwijs de week voor de kerstvakantie grotendeels dicht. Het kabinetsbesluit van 18 december betekent dat vo-scholen hun deuren de komende week moeten sluiten, met uitzondering voor examenleerlingen, praktijkgerichte lessen aan leerlingen in vmbo, vso en het praktijkonderwijs en leerlingen met een kwetsbare thuissituatie. Het is niet verplicht in deze week voor de kerstvakantie online onderwijs te verzorgen aan de overige leerlingen.

Hoe ziet de week van 20 december – 24 december er voor verschillende groepen uit? 

  • Kwetsbare leerlingen gaan komende week - in ieder geval vanaf dinsdag 21 december - naar school. De school bepaalt - waar nodig samen met de gemeente - welke individuele leerlingen zich in een kwetsbare positie bevinden. Ook bepaalt de school zelf op welke wijze dit wordt ingevuld. Het gaat hierbij om de reguliere schooltijden. 
  • Leerlingen in het examenjaar en voorexamenjaar die komende week een reeds gepland schoolexamen hebben, gaan voor dit examen naar school. 
  • Examenleerlingen en leerlingen van het vmbo, vso en pro die praktijkgerichte lessen volgen kunnen naar school als de school daar voor kiest. Het is niet verplicht. 


Scholen in het voortgezet onderwijs hebben maandag 20 december de gelegenheid om het onderwijs voor de genoemde uitzonderingsgroepen goed in te regelen. 

Voor de overige leerlingen is de school gesloten. Scholen kunnen ervoor kiezen om afstandsonderwijs te verzorgen, in lichte of zwaardere vorm, maar zijn hiertoe niet verplicht.

Wij adviseren jullie om over de algehele invulling van het onderwijs de komende week afstemming te zoeken met de (G)MR.  

Uiteraard gelden voor leerlingen en medewerkers die op school komen de bekende, geldende coronamaatregelen, zoals de verplichting om een mondneusmasker te dragen in de gangen en het advies tweemaal in de week preventief een zelftest te doen. Daarnaast geldt het advies om de leerlingen 1,5 meter afstand te laten houden tot de docent, voor zover dat mogelijk is.

Hoe verder na de kerstvakantie?

Bovenstaande geldt in ieder geval tot en met zondag 9 januari. Over wat er kan en mag vanaf maandag 10 januari is nog geen helderheid. Het kabinet heeft het voornemen hierover op 3 januari een besluit te nemen. 

Het protocol zal deze komende weken blijven gelden, aanvullend op dit nieuwsbericht. Na de persconferentie van 3 januari zal het protocol, indien nodig, worden aangepast aan de situatie die gaat gelden vanaf 10 januari 2022.