Ook schriftelijke centrale examens van start

12 mei 2022

Nadat op 4 april de centrale examens van start gingen met de eerste digitale flexibele examens voor leerlingen vmbo-bb en -kb, beginnen vandaag ook de andere leerlingen met hun (schriftelijke) centrale examens. De VO-raad wil hulde uitspreken voor alle examenkandidaten en scholen, die dit coronajaar opnieuw veel flexibiliteit en doorzettingsvermogen hebben getoond in de voorbereiding op de examens. We wensen alle examenkandidaten en hun scholen heel veel succes.

Dit jaar nemen circa 188.200 leerlingen deel aan de centrale examens, waarvan 92.345 in het vmbo, 54.956 in het havo en 40.890 in het vwo. 

De schriftelijke centrale examens kunnen dit jaar opnieuw gespreid worden afgenomen. Leerlingen konden tot 22 april - in goed overleg met de (vak)docent - aangeven of ze het centraal examen wilden spreiden over een eerste tijdvak (12 t/m 30 mei) en tweede tijdvak (13 t/m 24 juni). Om de spreiding en twee herkansingen mogelijk te maken is er daarnaast wederom ook een derde tijdvak (5 t/m 8 juli). 

De digitale flexibele examens in het vmbo kunnen dit jaar door de school zelf worden ingepland tot en met 22 juli. Het examen in het beroepsgerichte profielvak vmbo wordt dit schooljaar niet als cspe maar als schoolexamen afgesloten.

Data uitslagen

Door de twee verschillende examensystemen dit coronajaar zijn er helaas ook verschillende uitslagmomenten voor enerzijds de leerlingen vmbo-bb en -kb en anderzijds de leerlingen vmbo-gl en -tl, havo en vwo. De N-termen (normering) voor de digitale centrale examens (vmbo-bb en -kb) worden op 15 juni bekendgemaakt. Voor de centraal schriftelijke examens van het eerste tijdvak (vmbo-gl en-tl, havo, vwo) is dit een week eerder, op 9 juni. De uitslag voor het tweede tijdvak volgt op 1 juli en voor het derde herkansingstijdvak is dit 14 juli. 

Dit jaar is er een andere aanpak van de normering. Zie de animatie op examenblad.nl voor meer uitleg.