Op Radio1: docenten vo geven les op basisschool

11 februari 2020

Docenten van OSG Singelland uit Burgum geven deze week drie dagen les aan groep 8 van basisschool 't Partoer. Het Radio 1-journaal besteedde op 10 februari aandacht aan dit gezamenlijke initiatief. Po-docenten worden hierdoor ontlast en krijgen meer tijd om de schooladviezen voor te bereiden en kinderen maken kennis met de lessen op een middelbare school.

De leerlingen krijgen Nederlands, Engels, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, gymnastiek en burgerschap en maatschappijleer. Bovendien zijn op die dagen de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs ingepland op de locatie van SG Slingeland.

Voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller is enthousiast over het initiatief. Tijdens de uitzending zegt hij: "Hier komen allerlei vraagstukken bij elkaar: werkdruk basisonderwijs, lerarentekort en de kwetsbaarheid in de overgang van po naar vo. Dit is een fantastische vorm van samenwerking.”