Opleiding bevoegdheid profiel Dienstverlening en producten

21 maart 2019

Docenten op het vmbo en docenten met een pabo-diploma kunnen vanaf september op de Aeres Hogeschool Wageningen een formele tweedegraads bevoegdheid halen voor het vmbo-profiel Dienstverlening en producten. Ook onderwijsassistenten en instructeurs komen hiervoor in aanmerking. De opleiding duurt een tot vier jaar, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring.

De VO-raad is blij met het initiatief dat past bij onze inzet voor meer maatwerk en flexibiliteit bij het opleiden van leraren. Aeres zet hiermee een positieve stap binnen het starre stelsel van bevoegdheden.

Aantrekkelijker voor zij-instromers

Besturen en scholen willen samen met de lerarenopleidingen de omslag maken naar meer maatwerk en flexibiliteit in de opleiding. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld belemmeringen voor zij-instromers wegnemen. Schoolbesturen willen het voor een grotere groep mensen aantrekkelijker maken om voor een baan in het onderwijs te kiezen en willen daar meer ruimte voor creëren.