Opnieuw ondersteuning aan te vragen rond gezonde leefstijl, relaties & seksualiteit en gezonde voeding

11 januari 2024

Vanaf maandag 4 maart tot en met maandag 15 april 2024 kunnen scholen (po, vo, so en mbo) zich weer inschrijven voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Dit aanbod helpt bij het bevorderen van een gezonde leefstijl van leerlingen. Daarnaast staan tot en met 15 april ook nieuwe rondes open van twee stimuleringsregelingen die zich specifiek op de thema’s 'Relaties en seksualiteit' en ‘Gezonde voeding’ richten; met behulp van deze regelingen kunnen scholen meer aandacht besteden aan deze thema’s. Op 7 februari is er een voorlichtingsbijeenkomst over de diverse regelingen.

Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Logo Gezonde SchoolHet ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt scholen om schoolbreed en stapsgewijs (verder) te werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van maximaal 3000 euro per school, scholingsaanbod voor de Gezonde School Coördinator en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Het geldbedrag kan onder meer worden gebruikt voor de inzet/aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten, het aanvragen van een themacertificaat Gezonde School, het opleiden van iemand binnen de school tot specialist sportieve en gezonde school en/of de vergoeding van de taakuren van de Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het programma Gezonde School moet de school een dergelijke coördinator hebben.

Scholen kunnen met de ondersteuning werken aan een of meer van de volgende thema’s: voeding, bewegen en sport, welbevinden, roken-, alcohol- & drugspreventie, gehoor, hygiëne, mediawijsheid, slaap en milieu & natuur.


Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit

Voor het thema 'Relaties en seksualiteit' is een aparte regeling beschikbaar: de stimuleringsregeling ‘Gezonde Relaties en Seksualiteit’. De ondersteuning bestaat hierbij uit een geldbedrag van maximaal 5000 euro per school, waarmee scholen kunnen werken aan de relationele en seksuele vorming van leerlingen. Met het geld kan aandacht worden besteed aan onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen, seksuele diversiteit en wensen en grenzen; doel is zo bij te dragen aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. 

Het bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de inzet/aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten, het inzetten van gastdocenten, de scholing van docenten en/of vergoeding van de taakuren voor een Gezonde School-coördinator. Scholen die meedoen met de stimuleringsregeling dienen een Gezonde School-coördinator aan te wijzen; hij of zij moet ook scholing volgen over het thema ‘Relaties en seksualiteit’.

Ook bij gebruikmaking van deze regeling kunnen scholen advies en ondersteuning krijgen van de Gezonde School-adviseur van de GGD.


Stimuleringsbijdrage ‘Lekker naar buiten’

Daarnaast is er een aparte stimuleringsbijdrage ‘Lekker naar buiten!’ van het programma Jong Leren Eten. Hierbij kan per school maximaal 2000 euro worden aangevraagd. Scholen kunnen hiermee activiteiten rond voedseleducatie organiseren, zoals moestuinieren, koken of excursies of gastlessen. Doel is om leerlingen zo meer kennis bij te brengen over gezonde voeding en hen voedsel te laten proeven, ervaren en beleven. Zodat zij op basis daarvan zelf gezonde voedingskeuzes leren maken, wat bijdraagt aan hun gezondheid en leerprestaties.

 

Online voorlichtingsbijeenkomst
Gezonde School organiseert op 7 februari aanstaande van 15.30 tot 16.30 uur een online voorlichtingsbijeenkomst over het stimuleringsaanbod. Tijdens deze bijeenkomst komen alle stimuleringsregelingen in vogelvlucht voorbij en krijg je hier meer informatie over. Twijfel je welk aanbod het beste bij jouw school past? Meld je dan aan.