Opnieuw weinig afdelingen in het vo zwak of zeer zwak

14 november 2016

Net als vorig schooljaar zijn dit jaar weinig afdelingen in het voortgezet onderwijs zwak of zeer zwak bevonden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Onderwijsinspectie. Op 1 september 2016 was 4,3% van de afdelingen in het vo zwak, en afgerond 0,0% zeer zwak. In totaal droeg één afdeling op die datum de stempel 'zeer zwak'.

De cijfers laten zien dat de daling van het aantal (zeer) zwakke afdelingen gestaag doorzet. In september 2011 was nog sprake van 10,2% zwakke afdelingen en 0,9% zeer zwakke afdelingen. De afgelopen vijf jaar is het aantal (zeer) zwakke afdelingen dus met meer dan de helft gedaald.

De VO-raad is blij met dit nieuws en constateert dat scholen ondanks de uitdagingen waar ze voor staan - met onder andere passend onderwijs, de komst van asielzoekerskinderen en de teruglopende leerlingaantallen - niet onderuit gaan. Schoolbesturen slagen er de laatste jaren juist goed in om te voorkomen dat afdelingen (zeer) zwak worden.

De afgelopen jaren heeft de VO-raad via het project Leren Verbeteren ondersteuning geboden aan scholen met een afdeling die zwak of zeer zwak was of dreigde te worden. Dit project is inmiddels overgedragen aan Onderwijsadviesbureau Van Beekveld & Terpstra; scholen kunnen op eenzelfde wijze gebruik blijven maken van de ondersteuning van het project. De VO-raad zal zich ook in de toekomst blijven inzetten om de kwaliteit van het onderwijs op alle scholen te blijven verbeteren, onder meer via het programma Stap 2.

Ontwikkelingen in het toezicht

Recente ontwikkelingen in het toezicht hebben mogelijk impact op het aantal (zeer) zwakke afdelingen in het vo. Zo hanteert de Onderwijsinspectie sinds 1 augustus een nieuw model voor het berekenen van de onderwijsresultaten. Ook het nieuwe toezicht dat medio 2017 in werking treed, kan invloed hebben op het aantal (zeer) zwakke afdelingen. De VO-raad zal dit dan ook nauwgezet volgen.