Oproep aan jongeren om mee te denken over (samen)leven in coronatijd

04 juni 2020

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vraagt kinderen en jongeren om mee te denken rondom thema’s die te maken hebben met de inrichting van de anderhalvemetersamenleving en het omgaan met de gevolgen van de coronatijd. Hiervoor is een vragenlijst beschikbaar, en aanvullend wil het NJi gesprekken organiseren met kinderen en jongeren (samen met partners zoals scholen en gemeenten). Doel is om zo hun vragen, behoeften, belevingen en oplossingen helder te krijgen, en hierop in te kunnen spelen.

Het NJi vraagt (onder meer) onderwijsprofessionals om hun leerlingen op de vragenlijst te wijzen:

Jeugdparticipatie

Met dit initiatief wil het NJi ook gezamenlijk de beweging van #ikpraatmee en jeugdparticipatie – op de korte en lange termijn – stimuleren. Dit vanuit de gedachte dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de jeugd, de kwaliteit van voorzieningen voor kinderen en jongeren ten goede komt én de pedagogische samenleving versterkt.

Het instituut gaat de komende tijd ook ervaringskennis van kinderen en jongeren over jeugdparticipatie in brede zin, en wetenschappelijke en praktijkkennis op dit vlak verzamelen. Die kennis over hoe je jeugdparticipatie goed kunt vormgeven, zal worden verspreid binnen gemeenten, scholen en jeugdhulpinstellingen.

Vragen, ideeën of opmerkingen?

U kunt uw input rondom dit initiatief mailen naar ikpraatmee@nji.nl.