Oproep: deel ervaringen rondom verbeteren motivatie leerlingen in coronatijd

19 november 2020

Bent u op school bezig met activiteiten of maatregelen om de motivatie of leerhouding bij leerlingen in tijden van corona te verbeteren? Dan komt de VO-raad graag met u in contact. Veel leraren en scholen zoeken op dit moment naar manieren om leerlingen, in deze tijd van minder structuur en meer onzekerheid, en soms op afstand, beter te motiveren. De VO-raad wil de verschillende ideeën en ervaringen in het land beschikbaar maken voor andere scholen.

Wilt u uw ervaringen delen, bijvoorbeeld rondom het vormgeven van afstandsonderwijs, het betrekken van leerlingen bij het onderwijs, de inrichting van toetsen of een andere aanpak om de motivatie of leerhouding te stimuleren? Meld u zich dan bij redactie@vo-raad.nl.

Onderzoek leermotivatie leerlingen

Vanuit het initiatief ‘Schoolleiders helpen elkaar’ wordt onderzoek gedaan naar de leermotivatie van leerlingen en de betekenis van de vormgeving van afstandsonderwijs en de leeromgeving thuis voor die motivatie. In het artikel Kwaliteit van leermotivatie onderzocht: de eerste resultaten werden de eerste resultaten gedeeld. Nog voor het eind van dit jaar wordt de volledige onderzoeksrapportage verwacht.