In aansluiting op onze eerdere oproep voor kandidaten voor bestuur en ledenadviesraad van de VO-raad: vorige week is bekend geworden dat een extra vacature in de Ledenadviesraad én een extra vacature in het Bestuur is ontstaan.

Namens de Voordrachtscommissie roept de VO-raad zijn leden op om zich als gegadigde voor het lidmaatschap van het bestuur of van de ledenadviesraad aan te melden.

Vacature Bestuur VO-raad

Door het aanstaande vertrek van Rita Damhof uit het bestuur ontstaat een vacature voor een bestuurder van een schoolbestuur in het noorden/noordoosten van het land met 3500-9000 leerlingen. Voor nadere informatie is er de profielschets.

Vacature Ledenadviesraad VO-raad

Door het vertrek van René Minderhoud uit de Ledenadviesraad ontstaat een vacature in de categorie tot 3500 leerlingen. De VO-raad roept, gezien de verhouding man-vrouw in de LAR, vooral vrouwelijke bestuurders op te reageren op de vacature. Voor nadere informatie is er de profielschets.

Aanmelden

Bestuurders die zich herkennen in het profiel en een actieve bijdrage willen leveren aan de VO-raad worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken door het sturen van een CV en korte motivatie aan de Voordrachtscommissie, vóór 2 november a.s. Het adres is: bestuur@vo-raad.nl.