Oproep Onderwijsraad: denk mee over sociale inclusie van leerlingen met een beperking

28 november 2019

De Onderwijsraad werkt momenteel aan een advies over de vraag hoe het onderwijs kan bijdragen aan de sociale inclusie van leerlingen met een beperking - voor nu en voor hun toekomst -, en nodigt betrokkenen uit hierover mee te denken.

Kernvragen zijn: Hoe kan het onderwijs zo worden ingericht dat leerlingen met een beperking nu en in de toekomst zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving? Hoe kunnen belemmeringen in het onderwijs die sociale inclusie in de weg staan, worden weggenomen? En wie heeft welke verantwoordelijkheid hierbij?

Meedenken?

Als u wilt meedenken over deze vraagstukken, kunt u uw (schriftelijke) bijdrage sturen naar socialeinclusie@onderwijsraad.nl. Dit kan tot 1 februari 2020. De Onderwijsraad brengt haar advies uit in het voorjaar van 2020.

De VO-raad heeft de ambitie geformuleerd om het huidige passend onderwijs verder te brengen en toe te werken naar inclusief onderwijs. We zien bovenstaand advies van de Onderwijsraad in dit kader met interesse tegemoet.

Zie ook het bericht van de Onderwijsraad.