Opwaartse trend kwaliteit onderwijs in Caribisch Nederland

29 augustus 2018

In brieven aan de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland laten de ministers Slob en van Engelshoven (OCW) weten dat de scholen daar sinds 2010 ‘grote vooruitgang’ hebben geboekt. Vrijwel alle scholen van primair tot hoger onderwijs hebben het niveau basiskwaliteit bereikt.

De scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba worstelden jarenlang met hun kwaliteit, maar nu is een duidelijke ‘opwaartse trend te zien’, zo schrijven de ministers. Uit de brief: ‘De vraagstukken waar de onderwijsinstellingen nu nog mee te maken hebben zijn complex. De oplossingen zijn nu veelal afhankelijk van goede samenwerking met andere partijen in hun omgeving en van een integrale interdepartementale aanpak die dat ondersteunt. Die aanpak begint nu stap voor stap vorm te krijgen en dat geeft goede hoop voor verdere verbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland’.

Tussen 2017 en 2020 loopt er een Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland ‘Samen werken aan de volgende stap’. In de brief worden ook al twee uitgangspunten genoemd voor de periode na 2020; autonomie verder ontwikkelen en gelijke kansen voor leerlingen.

In de brieven maakten de bewindslieden verder bekend dat toekomstig nieuw onderwijsbeleid voor het Europese deel van Nederland voortaan - waar mogelijk - ook gaat gelden voor onderwijs in Caribisch Nederland. Ze benadrukten daarbij dat maatwerk ook noodzakelijk blijft.