Overige besluiten van de ALV

30 november 2018

 

Aanbevelingen Monitoringscommissie

Geri Bonhof, voorzitter van de Monitoringscommissie, presenteerde het advies ‘Betekenisvol besturen’  aan de leden van de VO-raad. In dit advies doet de commissie vijftien aanbevelingen voor actualisatie van de Code Goed Onderwijsbestuur VO. De commissie heeft geconstateerd dat het betrekken van belanghebbenden bij het vormen van onderwijsbeleid meer aandacht verdient, evenals het samenspel tussen bestuur en intern toezicht en het versterken van bovenbestuurlijke regionale samenwerking. Daarnaast kunnen de lidmaatschapseisen worden aangescherpt.

Met dit advies komt er een eind aan de driejarig bestaan van de Monitoringscommissie. De commissie had als taak het stimuleren en monitoren van naleving van de code, evenals het doen van aanbevelingen voor actualisatie van de Code. De commissie bestond uit een onafhankelijk voorzitter, een governance-expert, schoolbestuurders en intern toezichthouders. De ALV besloot om de aanbevelingen van de commissie Bonhof te laten uitwerken door een werkgroep die de Code Goed Onderwijsbestuur VO zal actualiseren en zal voorleggen op de ALV van 6 juni 2019.

In onderstaande video worden in kort bestek de aanbevelingen van de Monitoringscommissie gepresenteerd.

Voorinvestering internetverbinding

De ALV stemde in met een financieringsvoorstel voor de dienst ‘externe connectiviteit’ van SIVON, een inkoopcoöperatie van besturen in po en vo. Gedurende vijf jaar wordt 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in snelle, toekomstbestendige en veilige internetverbindingen voor de gehele sector. Deze investering wordt gefinancierd uit onvoorziene loon- en prijsbijstellingen uit de prestatiebox. In de po-sector is een zelfde bedrag vrijgemaakt. Hiermee komen moderne internetverbindingen met op het onderwijs toegespitste voorwaarden, beveiliging en ondersteuning, voor de gehele po- en vo-sector beschikbaar. 

De komende maanden worden aanbestedingen daarvoor in de markt gezet.

Benoemingen

De ALV stemde in met de herbenoeming van Ruth Kevezee (voorzitter CvB Esprit Scholengemeenschap, Amsterdam) als lid van het algemeen bestuur van de VO-raad.

Daarnaast benoemde de ALV twee nieuwe bestuursleden: Pieter Schram (voorzitter CvB Openbare Scholengemeenschap Singelland, Drachten) en Inge Sterenborg (voorzitter CvB Het Noordik, Almelo). Zij vervullen de vacatures ontstaan door het vertrek van Yolande Ulenaers en Marij van Deutekom.

Ineke de Roo (Aletta Jacobs Scholengemeenschap Hoogezand, werd herbenoemd als lid van de Ledenadviesaad (LAR).

In de LAR zijn vijf vacatures ontstaan door het vertrek van Martin Jan de Jong, Ton Broeren, Berend Buddingh, Henk van der Esch en Inge Sterenborg. Zij worden vervangen door Mirjam Bunt (Het Rhedens, Dieren), Chris Flikweert (Gomarus Scholengemeenschap, Gorinchem), Jan Paul Beekman (Spinoza Lyceum, Amsterdam), Erika Diender (Quadraam, Duiven) en Kees Heek (Gereformeerde Scholengemeenschap, Groningen).