Overstap Service Onderwijs (OSO) volledig overgedragen aan Kennisnet

06 november 2020

OSO helpt scholen om op een veilige en betrouwbare manier leerlinggegevens en -dossiers over te dragen tussen scholen. OSO wordt door de PO-Raad en VO-raad aangeboden aan schoolbesturen in heel Nederland. Sinds 2015 wordt OSO - namens de sectorraden - beheerd en ontwikkeld door Kennisnet. Vanaf 1 augustus 2020 is de exploitatie van OSO door de PO-Raad en VO-raad ook overgedragen aan Kennisnet. De raden zijn nog wél betrokken bij OSO: ze blijven als eigenaar van de software deelnemen in de verschillende overleggen en werkgroepen en ze zijn betrokken bij de doorontwikkeling van OSO.

Geen gevolgen voor OSO-gebruikers

De overdracht van OSO aan Kennisnet heeft geen (ingrijpende) gevolgen voor de gebruikers van OSO. Kennisnet is sinds enkele jaren al de directe contactpersoon en het aanspreekpunt voor scholen. Dat verandert niet. Ook hoeft u de instellingen in OSO of in uw administratiesysteem niet aan te passen. De contracten worden vanaf 1 augustus 2020 afgesloten door Kennisnet. De bestaande contracten worden ‘overgenomen’ door Kennisnet. Kennisnet neemt alle rechten en verplichtingen van de PO-Raad en VO-raad over. Dus overal waar ‘PO-Raad en VO-raad’ staat, kan vanaf 1 augustus 2020 ‘Kennisnet’ gelezen worden. Daar is geen nieuw contract voor nodig.

Vragen?

Leden van de VO-raad kunnen bij vragen terecht bij de Juridische Helpdesk. Schoolbesturen die het niet eens zijn met deze overdracht, kunnen de overeenkomst beëindigen. Dit kan via de helpdesk van OSO. Voor meer informatie over OSO, ga naar de website van Overstapservice Onderwijs.