Overzicht initiatieven nieuwe scholen gepubliceerd

08 juli 2021

Op 1 juli jl. is de lijst gepubliceerd met initiatieven die voornemens zijn een aanvraag te doen voor een nieuwe school. Conform de wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ konden de initiatiefnemers tussen 1 juni en 1 juli een pre-registratie doen bij DUO.

Voor een vo-initiatief zijn er vier opties: 

  • het stichten van een nieuwe school;
  • uitbreiding van het aanbod van een bestaande school of scholengemeenschap;
  • het stichten van een permanente nevenvestiging;
  • de splitsing van een bestaande school.
     

Voor het voortgezet onderwijs zijn in totaal 32 initiatieven aangemeld. 

Vervolg 

De komende maanden moeten de initiatiefnemers aan de slag met het verzamelen van de ouderverklaringen. Ouders die in het betreffende voedingsgebied wonen en kinderen hebben in de leeftijd van 10-12 jaar kunnen voor één van de initiatieven een ouderverklaring afgeven. Door middel van deze verklaringen kan het initiatief aantonen dat er voldoende belangstelling is.  

Daarnaast moeten de initiatiefnemers aan de slag met het beschrijven van de deugdelijkheidseisen en overige elementen van kwaliteit voor de Inspectie van het Onderwijs, de VOG’s voor de bestuurders en toezichthouders en het gesprek met bestaande schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de gemeente. Uiterlijk 1 november moet het definitieve initiatief ingediend zijn.  

De VO-raad blijft kritisch op deze nieuwe wet en de mogelijke gevolgen voor de samenwerking in de regio.