Overzicht recente ontwikkelingen loonkosten en bekostiging

13 februari 2018

De VO-raad krijgt vragen van leden over de recente ontwikkelingen rond de loonkosten en bekostiging voor vo-scholen. Daarom zijn de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen hier op een rijtje gezet.

Conform de CAO VO 2016-2017 is aan alle medewerkers in 2017 een eenmalig bedrag van 500 euro uitgekeerd. Deze uitkering kostte ongeveer 1% van de loonkosten en werd gefinancierd uit de beschikbaar gestelde loonruimte. Omdat het ging om een eenmalige uitkering is vanaf 2018 weer structureel 1% aan loonruimte beschikbaar.

Per 1 januari 2018 zijn de pensioenpremies met per saldo 1,4% verhoogd. Dit betekent een verhoging van de loonkosten met ongeveer 0,7%.

Momenteel wordt onderhandeld over een nieuwe CAO VO. Uitgangspunt voor de VO-raad hierbij is dat de kosten voor het pakket aan arbeidsvoorwaarden gedekt worden uit de loonruimte die aan de besturen beschikbaar wordt gesteld. Daarbij is een marktconforme loonontwikkeling een belangrijk streven.

U kunt in uw financieel beleid rekening houden met bovenstaande ontwikkelingen en verwachtingen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de helpdesk en bij Nico van Zuylen, beleidsadviseur VO-raad, via nicovanzuylen@vo-raad.nl.