Participeren in leernetwerk welbevinden?

22 december 2021

In de afgelopen coronaperiode zijn de zorgen in en rondom scholen over leerlingen toegenomen. Corona heeft onder andere grote impact op het welbevinden van leerlingen, hun sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming. Vrijwel alle scholen spenderen dan ook een deel van de NPO-middelen aan activiteiten om leerlingen juist op die vlakken te ondersteunen. Daarom wil de VO-raad de belangstelling peilen voor een leernetwerk welbevinden. Hoe geef je op een goede manier aandacht aan welbevinden, waar loop je daarbij tegenaan als school en hoe doen andere scholen het? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze inzet ook op de langere termijn effect heeft?

Dit zijn vragen die binnen het leernetwerk centraal zullen staan. 

Wat levert een leernetwerk op?

Het leernetwerk heeft als doel ervaringen uit te wisselen en samen nieuwe kennis te ontwikkelen. Scholen leren van en met elkaar en met inbreng van externe expertise hoe zij op de lange termijn en op een duurzame manier kunnen werken aan het welbevinden van leerlingen en medewerkers in een schoolbrede aanpak. Een externe procesbegeleider begeleidt het netwerk en zorgt ervoor dat de scholen samen een lerende omgeving vormen.     

Voor wie?

Het leernetwerk bestaat uit minimaal 6-8 scholen, waarvan uit elke school een schoolleider met een collega aansluiten bij de bijeenkomsten. 

Belangstelling?

Heeft u interesse in deelname aan een leernetwerk welbevinden? Geef uw belangstelling op via het online formulier. Bij voldoende animo start dit leernetwerk (eind van) het eerste kwartaal van 2022. Het leernetwerk komt vervolgens zo’n 4 tot 5 keer (digitaal) bijeen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het leernetwerk kunt u terecht bij Esther Slinkman, senior beleidsadviseur Gezonde School/Welbevinden, via: estherslinkman@vo-raad.nl.