Pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ met een jaar verlengd

05 oktober 2020

Het afgelopen jaar hebben ruim 17.000 geïnteresseerden zich aangemeld voor de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’. In deze pilot kregen leraren en onderwijsprofessionals uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gratis toegang tot EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke onderwijsliteratuur. De pilot is op 29 oktober met een jaar verlengd.

Update bericht: 2 november 2020

Sinds oktober 2019 hebben onderwijsprofessionals gratis toegang tot EBSCO Education Source. Hiermee bieden de initiatiefnemers leraren en andere onderwijsprofessionals meer mogelijkheden om hun onderwijs ‘evidence informed’ te verrijken. Onderzoek onder gebruikers laat zien dat zij graag langer gebruikmaken van de database. Bovendien willen de initiatiefnemers meer onderzoek doen naar de relevantie en de gebruikersbehoeften. De pilot is daarom met een jaar verlengd. 

Ambassadeurs aan het woord

De ambassadeurs van de pilot 'Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties', leraren uit het po, vo en mbo, zijn sinds de start betrokken. In het onderstaande filmpje kijken zij terug op het eerste jaar en delen zij hun ervaringen. 

Deelnemers bedankt

De initiatiefnemers bedanken de deelnemers aan de pilot en de respondenten uit het gebruikersonderzoek in het bijzonder. Ondanks dat de coronacrisis effect heeft gehad op het gebruik, zijn er ook veel leraren en andere onderwijsprofessionals die de EBSCO hebben gebruikt bij het vormgeven van afstandsonderwijs en digitaal onderwijs. Naast positieve feedback zijn de initiatiefnemers ook blij met kritische geluiden. Hierdoor kunnen zij beter in kaart brengen wat er nodig is om de toegang tot wetenschappelijke publicaties te verbeteren en eventueel structureel aan te kunnen bieden. Zo is de zoekfunctie niet altijd optimaal en vindt een deel van de respondenten het lastig dat de zoekopdrachten en -resultaten in het Engels zijn. De grootste uitdaging blijft het vinden van tijd om met EBSCO aan de slag te kunnen gaan. 

Over de initiatiefnemers
De pilot is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het NRO en de KB. Hiermee willen zij het onderwijsveld faciliteren hun onderwijs ‘evidence informed’ te verrijken. Ook is de pilot een van de eerste concrete activiteiten uit de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’. Deze agenda heeft als doel onderwijs en onderzoek sterker met elkaar te verbinden.