Pilot met alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers

29 juni 2022

Scholen kunnen zich nu aanmelden voor een pilot die het mogelijk maakt dat examenkandidaten het Staatsexamen Nt2 of het EDUP mogen afnemen, in plaats van het centraal examen Nederlands. De pilot is bedoeld voor examenkandidaten die, met inbegrip van het schooljaar waarin ze eindexamen afleggen, ten hoogste zes jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd en van wie Nederlands niet de moedertaal is.

Het centraal examen Nederlands vormt voor veel nieuwkomers een obstakel bij het behalen van hun diploma. In een pilot Regelluw hebben drie scholen al geëxperimenteerd met een alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers. De ervaringen hiermee waren dusdanig goed dat het ministerie van OCW heeft besloten de pilot breder uit te zetten.

Voor vmbo-leerlingen gaat het wat betreft een alternatief examen Nederlands om het Staatsexamen Nt2 programma I, voor havo-leerlingen om het Staatsexamen Nt2 programma II en voor vwo-leerlingen om het EDUP examen. Het Staatsexamen Nt2/EDUP telt dan mee in plaats van het centraal examen Nederlands in het berekenen van het eindcijfer Nederlands. De Staatsexamens Nt2/EDUP voldoen aan de gestelde eindtermen voor het centraal examen Nederlands. 

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de pilot is te vinden in een publicatie van het Kohnstamm Instituut en SEO. Scholen kunnen hun belangstelling voor deelname kenbaar maken aan OCW door het aanmeldformulier in dit document in te vullen, vergezeld met een schriftelijk bewijs van instemming van de MR van de school.

Scholen die met ingang van komend schooljaar 2022/2023 deel willen nemen, kunnen zich aanmelden tot 1 augustus 2022. Voor meer informatie en vragen, kunnen scholen mailen naar pilotnt2edup@seo.nl