Pilot ‘Versterking kwaliteitszorg’ open voor aanmeldingen

08 oktober 2019

In het voorjaar van 2020 start een pilot waarin schoolbesturen de gelegenheid krijgen om hun kwaliteitszorg te versterken. Zij krijgen hierbij kosteloze ondersteuning op maat van experts en werken samen met andere besturen. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 november aanstaande.

In de pilot gaat u als bestuur actief aan de slag met uw eigen systeem van kwaliteitszorg; wat gaat daarin goed en wat kunt u daarin verbeteren? Deelname betekent dat u een verbeterplan maakt en uitvoert. U kijgt daarbij hulp op maat en wisselt ervaringen en dilemma's uit met andere scholen. Ook betrekt u hierbij belangrijke actoren uit de omgeving van uw eigen school, zoals het intern toezicht, schoolleiders en mogelijk de medezeggenschap. De ondersteuning in de pilot duurt maximaal een jaar.

De pilot is opgezet naar aanleiding van de introductie van het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie van het Onderwijs in 2017. Het gaat om een samenwerking tussen het ministerie van OCW, de VO-raad, de inspectie en de toezichthoudervereniging VTOI-NVTK.

Deze partijen willen tijdens de pilot onderzoeken hoe ondersteuning aan besturen er het beste uit kan zien. Deelname aan de pilot betekent ook dat u bijdraagt aan dit onderzoek.

Wie kan deelnemen aan de pilot?

  • De pilot is bedoeld voor besturen die willen werken aan de versterking van de eigen kwaliteitszorg.
  • De voorkeur gaat daarbij uit naar besturen die al door de inspectie zijn onderzocht, met een door de inspectie gegeven onvoldoende op de eerste standaard van Kwaliteitszorg en ambitie (KA1: Kwaliteitszorg), al dan niet in combinatie met een onvoldoende op Kwaliteitscultuur (KA2) of Verantwoording en dialoog (KA3) (zie ook het complete onderzoekskader).  Deze besturen krijgen dan ook voorrang.
  • In de pilot is plaats voor tien besturen. Bij ruime belangstelling wordt - naast het inspectieoordeel op de genoemde standaarden - geselecteerd op basis van omvang van bestuur en spreiding t.a.v. schoolsoorten en regio.
     

Meer informatie en aanmelden

Wilt u zich aanmelden, of heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Femke Bink of Iris Roscam Abbing, via f.m.c.bink@minocw.nl of m.i.roscamabbing@minocw.nl. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 14 november a.s.