Postermateriaal beschikbaar over belangrijkste richtlijnen heropening en testbeleid

03 juni 2020

Vanuit het ministerie van OCW is voor scholen eind mei een aantal posters ontworpen waarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’ worden uitgelicht. De posters kunnen helpen deze richtlijnen extra onder de aandacht te brengen bij leerlingen en personeel, en zo bijdragen aan een goede en veilige heropening. LET OP: vanaf juni is een nieuwe versie van een aantal van deze posters beschikbaar met daarop een kleine wijziging. Daarnaast zijn begin juni ook posters over het testen op het coronavirus beschikbaar gekomen.

Scholen kunnen de bestanden downloaden en uitprinten, en ophangen bij de ingangen, de leslokalen of op het schoolterrein. 

Posters 'Regels in en om de school' 

Beeldkrant
Ook zijn bestanden beschikbaar voor berichtgeving via de beeldkrant:

Kleine wijziging
Poster 1 en de twee posters voor de beeldkrant zijn enigszins aangepast. Bij het onderdeel 'Leerlingen en personeel blijven thuis bij...' is toegevoegd: plotseling verlies van reuk of smaak. Vanaf 3 juni vindt u de nieuwe posters via de links hierboven. 

Posters over het testen