Praat mee over de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen/wiskunde

15 november 2023

SLO is op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- en rekencoördinatoren en intern begeleiders die mee willen denken over de recent opgeleverde nieuwe (concept)kerndoelen Nederlands en rekenen/wiskunde. Hoe bruikbaar zijn deze conceptkerndoelen naar verwachting in de onderwijspraktijk? Hoe kunnen ze straks worden vertaald naar de lespraktijk? Via deelname aan een regiobijeenkomst en een praktijkopdracht ontvangt SLO graag jouw input. Op basis hiervan worden de conceptkerndoelen verder aangescherpt, zodat er straks een definitieve set ligt die goed aansluit bij de onderwijspraktijk. Scholen kunnen op deze manier ook alvast kennismaken met de vernieuwde kerndoelen.

Het afgelopen jaar heeft een team van leraren en vak- en curriculumexperts de huidige kerndoelen Nederlands en rekenen/wiskunde voor het po, de onderbouw van het vo en (v)so geactualiseerd. Op 28 september jl. zijn de nieuwe conceptkerndoelen aangeboden aan het ministerie van OCW. Als volgende stap wil SLO nu scholen raadplegen en met hen in gesprek gaan over de bruikbaarheid van de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk.

Wat houdt deelname in?

SLO is op zoek naar onderwijsprofessionals die in de periode van januari t/m maart 2024 één van de acht regiobijeenkomsten bij willen wonen en een praktijkopdracht in de eigen school uit willen voeren. Dit vergt een totale tijdsinvestering van ongeveer drie dagdelen. Scholen krijgen hiervoor een vergoeding. 

Tijdens de regiobijeenkomst worden de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen/wiskunde toegelicht en ga je met collega’s uit jouw regio in gesprek over de bruikbaarheid van de conceptkerndoelen en hoe je die straks kan vertalen naar jouw lespraktijk.

Om extra feedback te verzamelen, vraagt SLO om na de bijeenkomst binnen de eigen school met collega’s uit je vakgroep of team in gesprek te gaan over de conceptkerndoelen. Om deze gesprekken eenvoudig te kunnen voeren, krijg je een praktijkopdracht, tips en materialen mee. De bevindingen leg je vast en koppel je digitaal terug aan SLO. SLO is beschikbaar voor vragen en ondersteuning.

Om de regiobijeenkomst bij te wonen en de praktijkopdracht uit te voeren is het belangrijk dat er per school circa drie collega’s deelnemen, die vanuit verschillende perspectieven feedback kunnen geven. Daarbij is het zeer gewenst dat het team bestaat uit een schoolleider, leraar en IB’er of taal- en rekencoördinator.

De regiobijeenkomsten vinden - steeds van 16.00 tot 20.00 uur - plaats op:

  • Do 18 januari in Utrecht
  • Di 23 januari in Deventer
  • Di 30 januari in Amsterdam
  • Di 6 februari in Roermond
  • Di 27 februari in Rotterdam
  • Di 5 maart in Leeuwarden
  • Di 12 maart in Bergen op Zoom
  • Di 19 maart in Groningen

 

Waarom meedoen?

Deelname levert waardevolle feedback op vanuit scholen, aan de hand waarvan SLO de set conceptkerndoelen waar nodig aan kan scherpen. Zodat uiteindelijk in de zomer van 2024 een definitieve set kerndoelen opgeleverd wordt die goed aansluit bij de onderwijspraktijk.

Door mee te doen aan deze volgende stap krijg je als school en onderwijsprofessional daarnaast alvast een idee hoe de kerndoelen (en uitwerkingen) Nederlands en rekenen/wiskunde eruit komen te zien. Je denkt alvast na hoe je de conceptkerndoelen kunt vertalen naar de praktijk, zodat je straks goed voorbereid aan de slag kunt. Er is volop gelegenheid om over de conceptkerndoelen vragen te stellen, je mening te delen en van gedachten te wisselen met andere scholen uit de regio.

Aanmelden

Wil je meedenken over de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen/wiskunde in de onderwijspraktijk, vul dan het aanmeldformulier van SLO in. Aanmelden kan tot en met 18 december 2023.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de conceptkerndoelen en dit traject de website van SLO

 

Vervolg
Nadat het ministerie van OCW in de zomer van 2024 de definitieve set kerndoelen ontvangt, wordt een traject gestart om deze kerndoelen in de wet vast te leggen. SLO start in 2024 ook met de ontwikkeling van leerlijnen, ondersteunende informatie en materialen, die het onderwijsveld (in brede zin) helpen bij het invoeren van de kerndoelen. Onderdeel van dit ontwikkelingsproces is een consultatie met het onderwijsveld.