Praktijk aan het woord over effecten van vernieuwd onderwijstoezicht

01 november 2018

De Radboud Universiteit Nijmegen (RU) onderzoekt de effecten van het vernieuwde onderwijstoezicht. Hiervoor hebben bestuurders, schoolleiders en docenten een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. De wetenschappelijke studie vormt de basis voor de evaluatie van het vernieuwde toezicht. De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor eventuele aanpassingen in het toezicht. Zowel het primair, voortgezet als het middelbaar beroepsonderwijs wordt onderzocht.

De VO-raad steunt het onderzoek van de RU. We verwachten dat dit bijdraagt een vernieuwd toezicht dat aansluit bij de onderwijspraktijk. Door deel te nemen kunnen bestuurders, schoolleiders en docenten hun mening geven over de werking en effectiviteit van het bestuursgerichte toezicht. De RU organiseert hiervoor twee ronden met een vragenlijstonderzoek. De eerste ronde vindt dit jaar plaats, de volgende ronde volgend jaar. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een kwartier.

Achtergrondinformatie

In 2016 gaf het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen de opdracht voor het uitvoeren van een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het Bestuursgericht Toezicht van de inspectie. Voor dit onderzoek voert de RU een documentenanalyse, een kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek uit.