Presentatie rapport 'Kwaliteitsborging schoolexaminering voortgezet onderwijs' op 17 december

06 december 2018

Op maandag 17 december a.s. presenteert de onafhankelijke adviescommissie die onderzoek doet naar de kwaliteitsborging van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs haar bevindingen. In perscentrum Nieuwspoort in Den Haag zal voorzitter Geert ten Dam namens de commissie het rapport aanbieden aan de VO-raad, die de commissie instelde naar aanleiding van de problemen rondom de schoolexamens bij twee vmbo-scholen in Maastricht.

De commissie is gevraagd na te gaan hoe op dit moment de kwaliteit van de schoolexaminering in Nederland wordt gewaarborgd en of (en zo ja, hoe) verbeteringen daarin nodig zijn op het niveau van school, bestuur en landelijke regelgeving.

Programma (14.00 - 15.00 uur)
  • 13.30 uur: Ontvangst met koffie/thee, rapport onder embargo beschikbaar
  • 14.00 uur: Opening  
  • 14.05 uur: Toelichting adviestraject, presentatie van conclusies en aanbevelingen door Geert ten Dam, voorzitter commissie
  • 14.25 uur: Aanbieding rapport aan VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller, eerste reactie voorzitter VO-raad
  • 14.35 uur: Gelegenheid voor interviews
  • 15.00 uur: Einde bijeenkomst