Privacy leerlingen moet geborgd blijven

27 november 2014

Diverse media berichten dat educatieve uitgeverijen en basisscholen onzorgvuldig omgaan met digitale privégegevens van leerlingen. De VO-raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en vindt dat die gegevens geborgd moeten zijn. We zullen daarom uitgeverijen en andere partijen die in het voortgezet onderwijs met digitale leerlinggegevens te maken hebben, hierover aanspreken.

De VO-raad wil van partijen die met leerlinggegevens van doen hebben, de garantie dat die gegevens bij hen veilig zijn, nu én in de toekomst. De VO-raad pleit er verder voor dat schoolbesturen explicietere afspraken maken met uitgevers als het gaat om privacy. De VO-raad ondersteunt schoolbesturen daarbij door onder meer modelcontracten te ontwikkelen. Scholen zelf kunnen ouders daarnaast beter informeren over wat zij doen om de privacy van hun kinderen te waarborgen. 

De VO-raad vindt daarbij dat er publiek toezicht nodig is op het beheer van de informatie.

Uitgangspunt is steeds dat scholen de regie houden over de gegevens en de verstrekking daarvan aan andere partijen. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de leerlinggegevens en de dienstverlening van uitgeverijen die ze daarbij inschakelen.

Digitale leermiddelen worden steeds meer gebruikt in het onderwijs. Dat is een positieve ontwikkeling omdat ze het mogelijk maken leerlingen meer op maat les te geven. Dat bepaalde gegevens over bijvoorbeeld het niveau van een leerling daarbij worden gebruikt, vloeit daar logischerwijs uit voort. Wel moet daarbij de privacy van leerlingen te allen tijden geborgd blijven.