Procedure verzending examenwerk in 2022

09 december 2021

Gemaakt examenwerk wordt in 2022 volgens de bestaande procedure verzonden naar de tweede correctoren, waarbij wordt ingezet op verbetering van dit proces. Verder zal een nadere (kleinschalige) verkenning worden gedaan naar de impact van het maken van een back-up en de stappen op weg naar een digitaal verzendproces. Dit schrijft minister Slob in reactie op Kamervragen over het verzendproces van examenwerk.

Aanleiding voor de Kamervragen was het incident vorig jaar waarbij van de tienduizenden zendingen examenwerk één zending is kwijtgeraakt, met het werk van 139 leerlingen op drie scholen. Slob geeft aan dat hij het proces rond verzending en bezorging van examenwerk beter wil laten verlopen. Het komend jaar wil hij hierbij - in samenwerking met de VO-raad, Plexs en FvOv - inzetten op nog betere communicatie richting scholen over wat hier aan bijdraagt. Genoemd worden hierbij onder meer het belang van aangetekend verzenden, toepassen van de aangescherpte verzendinstructies van PostNL en het advies een back-up te maken van het examenwerk mits dit verantwoord kan en de directeur er zorg voor draagt. Daarnaast zal PostNL ook zelf de verzendprocedure aanscherpen, zo schrijft de minister, mogelijk via een aangepaste examen-envelop en/of een goed track & trace systeem.

Digitale verzending 

Digitale verzending van examenwerk wordt door de VO-raad, Plexs, FvOv en OCW niet als een simpel alternatief gezien voor de papieren verzending. Digitale opslag en digitale uitwisseling van correctiewerk stellen hoge eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur van vo-scholen. En vanuit het belang van leerlingen blijft het door hun origineel gemaakte examenwerk de basis voor de beoordeling en het inzagerecht dat zij hebben.

Minister Slob geeft aan dat OCW een werkgroep zal vormen met de VO-raad, Plexs, FvOv en LAKS om in 2022 een nadere verkenning uit te voeren naar de impact van het maken van een back-up en de stappen op weg naar een digitaal verzendproces. Op basis van deze verkenning kan dan mogelijk worden toegewerkt naar digitale verzending. De verkenning brengt in kaart wat het verplicht kopiëren of scannen van al het gemaakte examenwerk aan inspanning- en organisatielast vraagt van scholen. Ook moet de verkenning laten zien welke stappen scholen nog te zetten hebben naar het digitaliseren van het proces van verzending van examenwerk, en wat de impact van die stappen is. 

Zie ook de 'Beantwoording vragen schriftelijk overleg postbezorging examenwerk'