Prognosegegevens 2020-2021

08 april 2021

Het Managementrapport Prognose aantal leerlingen op Vensters.nl is geactualiseerd met de prognosegegevens 2020-2021 van VOION.

Bij deze actualisatie is de prognoseberekening voor havo en vwo gecorrigeerd. Uit analyse van de prognosegegevens 2019-2020 bleek namelijk dat er voor sommige scholen en besturen een afwijkende prognose voor havo- en vwo-leerlingen was ten opzichte van prognoseberekeningen uit voorgaande jaren. Bekijk de prognose van 2020-2021 dus goed en pas uw eerdere analyses indien nodig aan.
 

Scenariomodel-VO

De prognoses kunnen naast Vensters.nl ook via het scenariomodel van VOION geraadpleegd worden: Scenariomodel-VO. Dit is een interactieve tool waarmee u de invloed van voorspelde leerlingendaling op uw bekostiging en huisvestingsbehoefte ziet. U kunt de leerlingaantallen en prognoses aanpassen om verschillende scenario's te bekijken. 

Zie ook 'Leerlingendaling: dit moet u weten over prognosecijfers'.