Programma Schoolmaaltijden van start

30 maart 2023

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen zich vanaf 29 maart aanmelden voor het programma Schoolmaaltijden. Dit programma wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds.

Het programma Schoolmaaltijden is het antwoord op de in september aangenomen motie die 100 miljoen euro vrijmaakte voor schoolmaaltijden in het po en vo. De motie was ingediend naar aanleiding van de toenemende armoede. Het programma loopt tot einde 2023. Hierover informeerde de minister van OCW op 27 maart 2023 de Tweede Kamer.

Scholen die in aanmerking komen

Scholen komen in aanmerking voor het programma Schoolmaaltijden als minstens 30% van hun leerlingen uit een huishouden komt met een laag inkomen. Deze gegevens zijn te vinden in de NCO-rapportage van de school. Voor vo-scholen met meerdere onderwijsniveaus geldt dat ze in aanmerking komen als voor minstens één van deze niveaus het percentage tenminste 30% is. 

Voor het speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn geen NCO-rapportages beschikbaar of is bekend dat relatief veel leerlingen binnen de totale leerling populatie in de doelgroep valt. Daarom heeft de minister besloten dat deze vestigingen zich zonder aanvullende voorwaarden mogen aanmelden voor het programma.

Opties

Scholen binnen de doelgroep kunnen kiezen voor het organiseren van een maaltijd op school of het ondersteunen van leerlingen via een boodschappenkaart voor thuis. 

  • Het organiseren van een maaltijd op school wordt aangeboden via het Jeugdeducatiefonds (JEF). Scholen organiseren zelf de maaltijden en kunnen hierbij ondersteuning ontvangen via schoolcontactpersonen van het JEF en/of een samenwerking aangaan met externe partijen. De school kan de gemaakte kosten maandelijks achteraf declareren, tot een maximumbedrag van 9 euro per leerling per week.
  • De boodschappenkaart wordt aangeboden via het Nederlandse Rode Kruis. Scholen vragen hierbij ouders om zich via de school aan te melden. Ouders die zich aanmelden, vullen vervolgens een aanvullende vragenlijst in. De boodschappenkaarten met een wekelijks budget van 11 euro per leerling worden vervolgens rechtstreeks aan de aangemelde ouders verstrekt.
     

Ontlasten van onderwijspersoneel

In aanloop naar het programma heeft de VO-raad zich hard gemaakt voor het zo veel mogelijk ontlasten van het personeel bij de organisatie van de schoolmaaltijden. Het ministerie van OCW en de betrokken organisaties zijn ervan overtuigd dat de schoolcontactpersonen van JEF een groot deel van de belasting voor scholen wegnemen bij de keuze voor maaltijden op school. Daarnaast geven de organisaties aan dat bij de keuze voor boodschappenkaarten voor thuis er weinig extra werk bij de scholen komt te liggen. 

Meer informatie

Meer informatie over het programma schoolmaaltijden, de voorwaarden en aanmelding: