Project 'Ingeschakeld': schoolverlaters aan het werk

24 november 2017

Scholenkoepels voor vso en pro én de werkgevers, waaronder de VO-raad, slaan de handen ineen voor het project ‘Ingeschakeld’. Met dit landelijke project wordt een flinke impuls gegeven aan de concrete samenwerking tussen werkgevers, scholen en gemeenten.

Bekijk het project ‘Ingeschakeld’

Waarom Ingeschakeld?

Eén van de kerntaken van het praktijkonderwijs is het toeleiden van hun leerlingen naar werk. Deze traditie van leren en werken kent veel goede voorbeelden. Ook voor het vso is arbeidstoeleiding sinds enkele jaren opgenomen in de wet. Inmiddels trekt de economie weer aan en dit biedt kansen voor leerlingen die aan het werk willen en kunnen. Hiervoor is het van belang dat scholen, werkgevers en gemeenten elkaar tijdig weten te vinden. 

Wat gaat er gebeuren?

Er zijn door het hele land al veel initiatieven die geleid hebben tot mooie resultaten om schoolverlaters aan het werk te krijgen en te houden. In een eerste spoor worden scholen, werkgevers en gemeenten uitgenodigd deze succesvolle aanpakken te delen. Deze worden opgenomen in de ‘participatiekaart’ waarmee in één landelijk overzicht duidelijk wordt welke samenwerkingsvormen hebben geleid tot succesvolle uitstroom van jongeren naar werk. Op basis van deze concrete praktijkvoorbeelden kan er naar wens een inschatting worden gemaakt over de toepasbaarheid in een specifieke organisatie of regio. Daarnaast geven de ‘Matchmagazines’ en ‘Werkportretten’ een doorkijkje vanuit het perspectief van een werknemer, werkgever of gemeente.

In een tweede spoor gaat Ingeschakeld aan de slag om werkgeversnetwerken, scholen en gemeenten aan elkaar te koppelen. Dit uitsluitend op verzoek van één of meerdere van deze partijen.

Dicht bij de bestaande praktijk

Kenmerkend voor de aanpak is het pragmatische en vraaggestuurde karakter. Zo dicht mogelijk bij de uitvoering en praktijk. ‘Ingeschakeld’ zal dus vooral niets nieuws ontwikkelen, maar simpelweg partijen bij elkaar proberen te brengen. Niet alleen om de kans op werk te vergroten voor de komende lichtingen schoolverlaters, maar ook voor die jongeren die afgelopen jaar uitgestroomd of uitgevallen zijn zonder passende werkplek.