Protocol heropening voortgezet onderwijs gepubliceerd

20 mei 2020

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 19 mei, het definitieve protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Dit protocol bevat een aantal verplichtingen en verschillende adviezen zodat alle scholen op 2 juni verantwoord open kunnen.

Op 29 mei is er op advies van het RIVM nog een toevoeging gedaan op het protocol: als een personeelslid of leerling plotseling verlies van reuk of smaak ervaart, dan blijft deze persoon thuis.


Ten opzichte van de vorige, voorlopige versie is het nu een voorschrift dat alle scholen open gaan voor alle leerlingen. Dit betekent dat alle leerlingen – weliswaar gespreid en de een wellicht vaker dan de ander – in de gelegenheid moeten worden gesteld om onderwijs op school te volgen. Daarnaast stelt het protocol dat scholen afspraken maken met regionale vervoerders voor het vervoer van leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 km van de school, die niet zonder het OV op school kunnen komen. Regionale vervoerders dragen hiervoor de verantwoordelijkheid, maar hebben de school nodig om dit goed te organiseren. Hiervoor is een handreiking ontwikkeld.

Tevens wordt van onderwijspersoneel, ten opzichte van het vorige protocol, niet langer gevraagd om het openbaar vervoer te mijden. Het onderwijs is een vitaal beroep, dus onderwijspersoneel mag het OV gebruiken.

Tot slot is er, naast enkele redactionele verduidelijkingen, een aantal zaken verhelderd rondom het gebruik van desinfectiemiddelen en het ‘thuisblijfbeleid’ bij klachten.

Voor vragen kunnen scholen zich wenden tot de Helpdesk van de VO-raad.