Protocol volledig openen vo geüpdatet

02 oktober 2020

Het protocol 'Volledig openen voortgezet onderwijs' van de sociale partners in het vo is aangepast aan de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Het protocol is op 2 oktober aangepast op twee punten: de invoering van het dringend advies voor het dragen van een mondkapje en de recente ontwikkelingen rondom ventilatie op school.

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020 hebben sociale partners het protocol op een onderwerp aangescherpt, dit betreft het organiseren van fysieke bijeenkomsten. Aan scholen wordt geadviseerd om in principe geen bijeenkomsten op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken, vergaderingen of vieringen) te organiseren en deze alleen plaats te laten vinden indien noodzakelijk. Mocht het gaan om een noodzakelijke bijeenkomst, dan dient zoveel mogelijk rekening te worden houden met rustige tijdstippen en de veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen. Online contact tussen school en ouders is het uitgangspunt.

Voor bijeenkomsten en groepsactiviteiten (zoals studiereizen, vieringen, voorstellingen en excursies) gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid voor bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De afweging over het al dan niet organiseren van bijeenkomsten en groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. In het geval van buitenlandse reizen is het noodzakelijk de nationale en lokale afspraken te kennen en rekening te houden met het feit dat deze snel kunnen wijzigen.