Protocol volledig openen voortgezet onderwijs beschikbaar

30 juni 2020

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni om de deuren van alle scholen per 1 juli te openen, het definitieve protocol 'Volledig openen voortgezet onderwijs' gepubliceerd.

Het kabinetsbesluit betekent dat na de zomervakantie alle leerlingen op alle dagen weer naar school gaan, met een grotendeels normaal rooster. De versoepeling van de afstandsmaatregel tussen leerlingen per 1 juli betekent ook dat dit de scholen desgewenst ruimte biedt om in de laatste periode voor de zomervakantie flexibeler om te gaan met het benutten van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld bij onderwijsactiviteiten, en een eventuele diploma-uitreiking.

De verdere versoepeling maakt een verdere normalisering van het onderwijs mogelijk mits de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen van het RIVM strikt worden opgevolgd.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • De 1.5 meter-regel tussen leerlingen vervalt in het voortgezet onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn.
  • Tussen onderwijspersoneel en leerlingen, en tussen onderwijspersoneel onderling blijft de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.
  • Indien het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt (bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek etc.) kan van de 1,5 afstand worden afgeweken. Dit is een – door het RIVM toegestane - afwijking van de landelijke maatregelen. Bij de vakken waar dit van toepassing is, treden het betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg.
  • Scholen moeten bij hun ‘gasten’, dus geen leerlingen of personeel, maar ouders/verzorgers en andere volwassenen, triage strikt toepassen. In het protocol staat een link naar de pagina van het RIVM hierover.
  • De capaciteit in het openbaar vervoer zal per 1 juli toenemen. Desondanks zal ook na de vakantie van leerlingen gevraagd worden zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. Maak over het gebruik van OV tijdig afspraken met de regionale vervoerder. Uitgezonderd zijn scholen met minder dan 100 leerlingen die per dag van en naar school reizen met het OV. Meldt dat wel bij de regionale vervoerders. Hiervoor is een apart ‘afsprakenkader veilig vervoer VO’ gemaakt.