Publicatie Achterhoek VO: voortgezet onderwijs steeds verder van huis

25 juli 2019

Het bestuur van Achterhoek VO publiceerde onlangs een onderzoek dat de omvang van de regionale en landelijke leerlingendaling helder in beeld brengt en bovendien inzicht geeft in reisafstanden voor leerlingen. Op verschillende kaartjes van Nederland is direct te zien hoeveel aanbod er is van bepaalde vormen van voortgezet onderwijs.

De kaartjes tonen een kleurenmix van groen (en steeds meer) oranje en rood. Als een leerling in een groen gebied woont, is er binnen 12 kilometer fietsafstand keuze uit twee of meer scholen. In een oranje gebied is er binnen 12 kilometer één school en in een rood gebied ontbreekt er binnen die afstand een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs.

De grens van 12 kilometer is de norm van de commissie Dijkgraaf. Deze commissie - onder leiding van prof. Elbert Dijkgraaf van de Erasmus Universiteit Rotterdam - adviseerde het ministerie van OCW hoe scholen goed kunnen reageren op de krimp. Ook inventariseerde de commissie waar er knelpunten zijn voor regionale samenwerking. Zo gaf de commissie maart 2019 aan dat voortgezet onderwijs op meer dan 12 kilometer fietsafstand niet wenselijk is. Echter, op de kaartjes in het boekwerkje is te zien dat grote delen van het land, vooral het Noorden en Zeeland, al niet meer aan de 12 kilometer-norm voldoen.