Quotumpercentage banenafspraak nader toegelicht

10 november 2017

Het quotumpercentage wordt jaarlijks in oktober door SZW bekend gemaakt voor het opvolgend jaar. Zoals eerder aangegeven is op 24 oktober jl. het quotumpercentage voor 2018 vastgesteld op 1,93%. Dit percentage is inclusief de aantallen uit de nulmeting.

Wat betekent dit quotumpercentage voor u als werkgever?

Dit betekent dat 1,93% van de verloonde uren van uw organisatie in 2018 moet bestaan uit banen voor mensen uit het doelgroepregister banenafspraak. Hieronder een voorbeeld om aan te geven hoe de verloonde uren worden berekend, dit is per week en niet per jaar. Voion heeft ook een eenvoudige rekentool ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze kan worden berekend hoeveel banen er gerealiseerd moeten worden.

Voorbeeld berekening (per week):

 •  Organisatie X heeft 2.500 fte van 36 uur
 •  Dit zijn 90.000 verloonde uren per week
 •  1,93% van 90.000 is 1.737
 • Organisatie X moet 68 banen van 25,5 uur realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking
   

Voorbeeld quotumregeling:

 • Organisatie X moet op basis van het quotumpercentage 68 banen realiseren in 2018
 • Organisatie X heeft eind 2016 40 banen voor mensen met een arbeidsbeperking (28 banen + 12 uit de nulmeting)
 • Om begin 2018 aan het quotumpercentage te voldoen, moet organisatie X in 2017 nog 28 banen realiseren
 • Dit betekent dat deze organisatie X nog een grote inhaalslag moet maken
   

Overige informatie

Voor het einde van het jaar komt het ministerie van SZW met een tool waarmee werkgevers zelf eenvoudig het aantal banen voor mensen uit het doelgroepregister kunnen berekenen, waarmee werkgevers kunnen sturen op het quotumpercentage.