'Regie op samenwerking' biedt vo-bestuurders handvatten

22 september 2020

Met de publicatie 'Regie op samenwerking' biedt de VO-raad vanuit het project 'Regionale samenwerking', vo-bestuurders een routekaart voor regionale samenwerking bij leerlingendaling.

In Nederland hebben of krijgen veel scholen te maken met krimp; een afname van het aantal leerlingen. Dat betekent onder meer een vermindering in inkomsten en omgaan met organisatorische kwetsbaarheden en uitdagingen, om schoolsoorten en profielen te behouden. 

Organiseren van samenwerken

Om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen, zoeken steeds meer vo-scholen en -besturen naar vormen van samenwerking. Een verstandige oplossing, maar soms ook een ingewikkeld proces. 

Kern van de publicatie is een procesmodel als routekaart voor samenwerking. Dit model bestaat uit de fases verkennen, richten, kiezen en implementeren. Daarnaast bevat de uitgave tal van handvatten. Thema's voor de verkennende fase, de keuze in de soorten van samenwerking (met juridische aandachtspunten), de planning of de rol van de procesregisseur; dit en veel meer komt allemaal aan bod.

visueel procesmodel

Subsidie leerlingendaling vo

De brochure is extra interessant in het licht van de subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020. Schoolbesturen kunnen voor de uitvoering van een regionaal plan leerlingendaling van 15 februari tot en met 30 maart 2021 een beroep doen op fase 2 van de genoemde subsidieregeling.

Blader door de publicatie Regie op samenwerking - Routekaart voor regionale samenwerking bij leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. Of kies voor de bondige samenvatting Regie op samenwerking.