Regiobestuur Noord zoekt versterking!

16 november 2023

Wil jij je met ons sterk maken voor het voortgezet onderwijs en de schoolleiders in de regio Noord? Word dan lid van het regiobestuur!

Meer dan ooit is kennisdeling en samenwerking binnen de regio essentieel voor het behoud van goed onderwijs. We hebben allemaal te maken met landelijke uitdagingen als personeelstekort en digitalisering. Ook voor regionale vraagstukken zoals krimp of werkdruk hebben we elkaar nodig. Een sterk regionaal netwerk is dus van belang. Daarnaast vragen we op landelijk niveau aandacht voor onze regionale aandachtspunten en geven we onze mening bij nieuw beleid en sectorontwikkeling. Het Regiobestuur Noord stimuleert en faciliteert deze doelstellingen met regiobijeenkomsten en door netwerkvorming. Momenteel zijn er enkele vacatures in het bestuur voor gepassioneerde verbinders.

Jouw rol als regiobestuurder

De VO-raad kent acht regio’s, verspreid over Nederland. Elke regio organiseert in elk geval twee regiobijeenkomsten per jaar. Tijdens de regiobijeenkomsten delen schoolleiders en bestuurders op regionaal niveau kennis met elkaar over inhoudelijke thema’s en wisselen zij ervaringen met elkaar uit.

Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van de regiobijeenkomsten. We vragen jouw input over de aard en inhoud van deze bijeenkomsten. Jouw ideeën over het bouwen van een sterk regionaal netwerk zijn heel erg welkom. De tijdsinvestering is ongeveer twee uur per maand. De praktische organisatie van de regiobijeenkomsten wordt ondersteund door Schoolleiders VO (partner van de VO-raad).

Het regiobestuur vaardigt twee schoolleiders af naar de Adviesraad Schoolleiders van de VO-raad. Ook in de Adviesraad klinkt de stem uit de regio door op landelijk niveau. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze benoeming kan nog één keer worden verlengd.

Wie zoeken we?

Herken je je in onderstaande punten?   

  •  je bent schoolleider in het voortgezet onderwijs en werkzaam in de regio Noord;
  • je hebt kennis van het onderwijsveld;
  • je hebt een breed netwerk of wilt meewerken aan het opzetten er van;
  • je kunt verbinding maken tussen de achterban in de regio, het regiobestuur en de Adviesraad Schoolleiders;
  • je weet de standpunten en ideeën uit de eigen regio op te halen;
  • je kunt meedenken vanuit de integrale blik van een schoolleider;
  • je wilt herkenbaar zijn voor de eigen achterban.
     

Er staat geen vergoeding tegenover de werkzaamheden die je uitvoert. Gezien de huidige samenstelling van de afvaardiging gaat de voorkeur uit naar personen die werkzaam zijn in de  kop van Overijssel, Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland, het zuiden van de Drenthe en het noorden van Friesland.

Solliciteren

Het bestuur van regio Noord nodigt je uit om jouw interesse kenbaar te maken. Een korte schriftelijke motivatie met cv kun je vóór 7 december mailen naar de VO-raad: Juliette Krotje  juliettekrotje@vo-raad.nl onder vermelding van ‘vacature Regiobestuur Noord’. We stellen een datum voor een kennismakingsgesprek in overleg vast.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jos van Eyk (voorzitter van het Regiobestuur Noord) via: Jos van Eyk, voorzitter regiobestuur, mailadres: j.vaneyk@o2g2.nl of mobiel: 06 - 12 49 33 11

Bekijk de samenstelling van de Adviesraad Schoolleiders.
Bekijk de samenstelling van het bestuur van regio Noord.

Spreekt deze vacature jou aan? Dan komen we graag met je in contact!

Regiobestuur Noord,
Esther Brouwer, Jos van Eyk, Onne Folkeringa, Annemarie Kingma, Jan Osinga en Marieke de Rooij