Regiobijeenkomsten Nationaal Programma Onderwijs: aanmelden mogelijk

18 januari 2023

Onderwijsprofessionals uit het po, vo, so, sbo en vso kunnen zich nu aanmelden voor de regiobijeenkomsten van OCW over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Van eind januari tot en met half maart organiseert het ministerie in negen steden bijeenkomsten om te kijken wat geleerd kan worden van de afgelopen periode.

Het biedt een gelegenheid om het ministerie vanuit de praktijk te laten weten wat er goed gaat, waar je tegenaan loopt en wat je zou willen behouden van (de aanpak binnen) het NPO.

Elke bijeenkomst start met een inspirerende wetenschapper of spreker uit de regio. Daarna ga je met elkaar en het ministerie in gesprek over de ervaringen met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs, over wat behouden moet blijven en de vragen die er bij scholen zijn. In de bijeenkomst kunnen scholen kennis en ervaringen onderling uitwisselen.

Meer informatie

Het ministerie heeft op nponderwijs.nl meer informatie over de inhoud en de locaties van de bijeenkomsten. Heeft u vragen? Mail deze dan aan nponderwijs@minocw.nl.