Rekentool extra middelen eindexamens 2021 uitgebreid voor vso en vavo

11 oktober 2021

Voor het doen van het centraal eindexamen 2021 zijn diverse maatregelen genomen zodat het centraal examen kon doorgaan met voldoende voorbereidingstijd en flexibiliteit voor leerlingen. Daarnaast is er, om recht te doen aan de extra kosten die de scholen hiervoor maken en de extra werklast voor docenten, door OCW een compensatieregeling ontwikkeld.
Update 9 november: De tool is uitgebreid met de gegevens voor vso en vavo.


Om te kunnen berekenen waar scholen, per brin, recht op hebben heeft OCW op NPOnderwijs.nl onlangs een rekentool beschikbaar gesteld. De informatietool bevat de bedragen voor:

  • het bieden van extra ondersteuning aan kandidaten ter voorbereiding op een eindexamen, staatsexamen, deelstaatsexamen of deeleindexamen;
  • het bieden van een tegemoetkoming voor het organiseren, begeleiden; en corrigeren van een extra herkansing voor kandidaten;
  • het bieden van een tegemoetkoming ten behoeve van docenten die lesgeven aan kandidaten in de regio Noord.
     

De uitbetaling van deze middelen vindt in dit kwartaal plaats met uitzondering van de bedragen tweede herkansers; die worden in het voorjaar van 2022 uitgekeerd.