Relevante berichtgeving over corona van afgelopen week op een rij

25 november 2021

De afgelopen week was er veel berichtgeving over corona. We zetten hierbij de voor scholen relevante zaken op een rij.

Op 25 november berichtte de NOS dat het OMT het kabinet heeft geadviseerd om het gehele onderwijs open te houden en beperkende maatregelen hier te vermijden. Het kabinet overlegt momenteel over nieuwe maatregelen om de grote aantallen coronabesmettingen terug te dringen; vrijdag 26 november is hierover weer een persconferentie.  De VO-raad waardeert de inspanningen van het kabinet om scholen open te houden,  maar doet hierbij wel een dringend beroep op het kabinet om onderwijsgevend personeel met voorrang in aanmerking te laten komen voor een boosterprik.  

Oproep Slob richting onderwijs: leef basisregels na 

Eerder deze week maakte het kabinet al bekend dat de 1,5 meter afstand per 24 november weer verplicht is, maar dat hierbij een uitzondering geldt voor het onderwijs.  Wel heeft minister Slob voor het funderend onderwijs een lijst met extra uitwerkingen van de – reeds bestaande – basismaatregelen opgesteld, met daarbij de oproep deze per direct te hanteren (geen verplichting). Het advies dat al het onderwijspersoneel 1,5 meter afstand van elkaar houdt, maakt hier deel van uit. 

Nieuwe quarantaineregel per 19 november 

Het kabinet heeft ook bekendgemaakt dat vanaf 19 november alle huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. Dit heeft grote impact op het verzuim van zowel leerlingen als leraren. 

Geheel of gedeeltelijke schoolsluiting

Het kan ook voorkomen dat een school moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis te sturen of zelfs tijdelijk de hele school te sluiten. In een recente brief benadrukte het kabinet nog eens dat een school een dergelijk besluit kan nemen in twee situaties;

  1. op advies van de GGD om verdere verspreiding van het virus te voorkomen; of
  2. omdat de school het organisatorisch niet meer rond krijgt, bijvoorbeeld omdat leraren ziek zijn of in quarantaine zitten en er geen vervangers kunnen worden gevonden.

Klassen en leerlingen die thuis zitten, krijgen in dat geval het onderwijs op alternatieve wijze aangeboden. Scholen die vanwege het coronavirus tijdelijk moeten sluiten, moeten dit melden bij het meldpunt schoolsluiting van de Inspectie

Richtlijn en Q&A ‘Onderwijs tijdens corona’ aangepast

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de VO-raad de richtlijn ‘Onderwijs tijdens corona’ geactualiseerd. Ook de komende dagen verwachten we nieuwe maatregelen die mogelijk ook effect zullen hebben op het onderwijs. We passen onze richtlijn en q&a’s steeds zo snel mogelijk aan aan de nieuwe situatie.