In RTL Nieuws: Technische afdelingen vmbo dicht door tekort aan leerlingen

24 april 2018

Door een gebrek aan leerlingen dreigen techniekafdelingen op vmbo-scholen te verdwijnen. Een derde van de vmbo's met een techniekafdeling gaat deze afdeling sluiten of overweegt dit te doen, zo bericht RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Vmbo-techniek in de regio staat al langer onder druk; het is goed dat hier nu eindelijk extra geld voor komt, aldus de VO-raad in een reactie. De VO-raad roept de scholen op het geld gezamenlijk in te zetten om een goed, duurzaam techniekaanbod in de regio te behouden.

Het aantal leerlingen in het technisch vmbo daalt door de bevolkingskrimp en doordat steeds minder leerlingen voor deze onderwijssoort kiezen. Op sommige scholen is het aantal leerlingen op het technisch vmbo zover gedaald dat ze afdelingen (moeten) gaan sluiten. VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller herkent dit beeld. “Technische opleidingen zijn dure opleidingen, die zijn bij kleine leerlingaantallen moeilijk in de lucht te houden.”

Hierdoor is er minder aanbod in de regio, wat het weer lastiger maakt voor leerlingen om naar het technisch vmbo te gaan. Terwijl er op dit moment een groot tekort aan technisch geschoold personeel is.

Na een langdurige lobby van verschillende organisaties – waaronder de VO-raad – stelt de regering vanaf 2019 structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor vmbo-techniek. De VO-raad roept scholen op om dit geld samen met elkaar en met de arbeidsmarkt zo goed mogelijk in te zetten om een duurzaam en aantrekkelijk aanbod in de regio te behouden.

Ook Henk van der Esch, voorzitter van de scholenkoepel Achterhoek VO, benadrukt het belang van samenwerking in het RTL Nieuws. In de Achterhoek zijn ze zich al in 2008 gaan voorbereiden op de krimp, waardoor er nu een breed aanbod aan technische opleidingen is in de regio. “Kijk krimp goed in de ogen, denk niet dat je het op concurrentie kunt winnen”, aldus van der Esch.

Lees het bericht op de website van RTL Nieuws