Rubriek Lerarentekort

23 november 2017

Bijna dagelijks krijgt de VO-raad signalen van scholen die moeite hebben om voldoende goede en bevoegde leraren aan te trekken en te behouden. Ook dit schooljaar startten weer veel scholen met onvervulde vacatures en de verwachting is dat als er niets gebeurt de tekorten de komende jaren verder zullen groeien. In deze rubriek besteden we aandacht aan ontwikkelingen rondom het lerarentekort en het lerarenberoep. Deze week: het nieuwe project van de VO-raad: Van bekwaam naar bevoegd.

Er staan in het voortgezet onderwijs veel bekwame leraren voor de klas die nog niet- of onderbevoegd zijn. Veel van hen willen graag hun bevoegdheid halen maar slagen daar om uiteenlopende redenen niet in. Dat leidt ertoe dat schoolleiders soms, ondanks een grote behoefte aan docenten, goede mensen moeten laten gaan omdat zij niet de juiste bevoegdheid hebben. In het project Van bekwaam naar bevoegd van de VO-raad, dat deze maand van start is gegaan, worden in twee jaar tijd 100 nu nog on(der)bevoegde maar bekwame leraren en zij-instromers via maatwerktrajecten opgeleid en begeleid naar een bevoegdheid.

In het project werken lerarenopleidingen, scholen, toets-deskundigen, het ministerie, de Onderwijsinspectie en de VO-raad samen aan de ontwikkeling van deze maatwerktrajecten, die recht doen aan de reeds verworven kennis en competenties van deze (potentiele) leraren. Behalve dat de 100 deelnemende leraren worden begeleid naar een bevoegdheid moeten deze 100 ‘cases’ inzicht geven in hoe barrières in wet- en regelgeving, procedures en werkwijzen kunnen worden ondervangen bij het bieden van maatwerk in opleiding.

Vliegwiel

Het project levert op die manier een methodiek op die alle scholen en lerarenopleidingen kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de ervaring en kennis die (potentiële) leraren al hebben en wat zij nog nodig hebben om een bepaald vak te kunnen geven. Hiermee kunnen in de toekomst meer maatwerktrajecten ontwikkeld worden en grotere aantallen nog onbevoegde maar bekwame leraren en zij-instromers een bevoegdheid verwerven. Het project vormt daarmee een vliegwiel voor het terugdringen van het lerarentekort.

Aanmelden en informatie

Scholen en besturen die geïnteresseerd zijn kunnen voor meer informatie over deelname aan dit project contact opnemen met Nienke Wirtz via steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl.