Rutte bezoekt ‘krimpschool’ Zwin College

25 april 2019

Om een beter beeld te krijgen van de situatie van een laatste brede scholengemeenschap in een krimpregio bezocht minister-president Rutte op woensdag 24 april tijdens een werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen het Zwin College in Oostburg.

Zeeuws-Vlaanderen is een van de regio’s waar de krimp en vergrijzing - en de daarmee gepaard gaande leerlingendaling - het sterkst voelbaar zijn. In West-Zeeuws Vlaanderen (de regio van het Zwin College) is al vanaf de eeuwwisseling sprake van leerlingdaling in het vo, die tegen de 50% loopt. Het is daarom voor scholen een enorme uitdaging om voor de jongeren in de regio toch een kwalitatief sterk, ruim en nabij onderwijsaanbod in stand te houden. Het opheffen van bepaalde scholen/locaties behoort vanwege de grote afstanden tussen scholen in de provincie niet tot de mogelijkheden. Zo zouden leerlingen van het Zwin College bij opheffing ruim 40 kilometer verder moeten reizen naar Terneuzen; en dit terwijl Zeeland een slechte infrastructuur heeft.

Rutte geeft tegen Omroep Zeeland aan dit probleem te erkennen: “Het gaat om afstanden zoals die tussen Rotterdam en Amsterdam. Moet je je voorstellen dat je tegen een kind uit Rotterdam-Zuid zegt: ga jij maar naar school in Amsterdam, en dan ook nog op de fiets. Dat is niet reëel.”

Tijdens zijn bezoek sprak de minister-president uitgebreid met de directie, leraren en leerlingen van het Zwin College en bestuursvoorzitter Dirck van Bennekom van ‘Zeeuws-Vlaamse scholen voor vo’ over de (benodigde) maatregelen om scholengemeenschappen zoals het Zwin College open te kunnen houden en leerlingen hier goed onderwijs te kunnen bieden. Als eerste stap zijn de besturen van het Zwin College, het Reynaertcollege in Hulst en de Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege uit Terneuzen gefuseerd; samen denken zij nu na over verdere goede, regiospecifieke oplossingen.  

Vier docenten van het Zwin College vertelden over de vernieuwende concepten waarmee ze er het beste van maken. Rutte noemde hen ‘parels’. “In dit soort situaties moet je het toch hebben van mensen uit de praktijk, die nadenken over nieuwe ideeën, om het zo te organiseren dat dit soort scholen toch overeind kunnen blijven.”

Eerder pleitte de regio voor een dunbevolktheidstoeslag. De VO-raad deelt de mening dat ondersteuning in de vorm van financiële middelen kan worden ingezet als aangetoond is dat dit nodig is voor een geschikte oplossing. 

Video Omroep Zeeland: Rutte bij het Zwin college

In het VO-magazine van april 2019 komt de krimp in Zeeuws-Vlaanderen ook aan bod in het artikel 'In 2010 waren we nog concurrenten' (pagina 38-42).