Samen vormgeven aan burgerschap in nieuwe leernetwerken

06 maart 2019

Hoe in de praktijk op een goede manier vorm te geven aan burgerschapsonderwijs? Het project ‘Versterking burgerschapsonderwijs’ van de VO-raad start dit jaar met een aantal leernetwerken waarbinnen u inspiratie en kennis op kunt doen om het burgerschapsonderwijs op uw school verder te brengen. U kunt zich hier nu voor aanmelden.

Burgerschapsonderwijs is een actueel thema. De kansen die het biedt om leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen om op een goede manier te kunnen deelnemen aan onze maatschappij, alsook ontwikkelingen als toenemende polarisatie onderstrepen de noodzaak ervan. Veel scholen zijn ook drukdoende dit thema een plek te geven binnen het curriculum, maar desondanks blijkt uit onderzoek dat burgerschapscompetenties van Nederlandse leerlingen achterblijven bij die van leerlingen in vergelijkbare landen.

Voor veel scholen is burgerschap ook nog een grijs gebied. Het ministerie van OCW heeft daarom een conceptwetsvoorstel voorbereid waarin de burgerschapsopdracht voor scholen wordt verduidelijkt.

Tijdens de leernetwerken gaat u - aan de hand van deze wettelijke verduidelijking - met collega’s nader in gesprek over wat precies met burgerschapsonderwijs wordt bedoeld en hoe u hier op een goede manier in de praktijk verder vorm aan kunt geven. Het is een kans om ervaringen, kennis en lessen van collega’s uit het veld te horen en inspiratie op te doen. U kunt binnen het leernetwerk ook uw praktische vraagstukken voorleggen. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een procesbegeleider en met inbreng van experts. Het netwerk kan u zo helpen het burgerschapsonderwijs op uw eigen school op een hoger plan te brengen.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in deelname? U kunt zich aanmelden via het online formulier. Bij vragen kunt u terecht bij het project ‘Versterking burgerschap’ via burgerschap@vo-raad.nl.

Praktische informatie

Een leernetwerk bestaat uit vier bijeenkomsten in 2019 met een doorloop in 2020 en vindt plaats op de scholen van de deelnemers. De bijeenkomsten worden onderling gepland. Per school kunnen twee mensen - schoolleiders, teamleiders, leraren - deelnemen. Voorwaarde is dat minimaal één van de twee deelnemers schoolleider is.

De leernetwerken zijn een initiatief van het nieuwe project ‘Versterking burgerschap’ van de VO-raad. Met dit project zet de VO-raad zich in om bestuurders en schoolleiders in de gelegenheid te stellen een impuls te geven aan het burgerschapsonderwijs. Dit is een belangrijke ambitie in het sectorakkoord VO.