Save the Children ‘hertaalt’ regeerakkoord om kinderen stem te geven

20 december 2017

Vanaf 20 december kunnen kinderen en jongeren meepraten over het regeringsbeleid van de komende jaren. Save the Children heeft het Regeerakkoord door kinderboekenschrijver Rindert Kromhout om laten zetten in een kindvriendelijke versie: het Regeerakkoord in Kindertaal. Scholen kunnen het hertaalde regeerakkoord gebruiken in hun lespakketten tijdens lessen over (de rol van) de politiek en de maatschappij.

De verlaging van enkele belastingen maar ook het duurder worden van ‘de gewone boodschappen’, het milieu, de plannen rond vluchtelingen, het zingen van het volkslied op school, maatregelen tegen de verspreiding van naaktfoto’s op internet en formulieren waarop niet meer staat of je man of vrouw bent; alles komt voorbij in een taal die voor kinderen begrijpelijk is.

IRVK

Elk kind heeft volgens het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) het recht om zijn of haar mening te geven over zaken die hen raken. Het verdrag is door Nederland ondertekend, maar ‘we’ scoren slecht als het aankomt op participatie van kinderen en jongeren. Het Kinderrechtencomité, het orgaan dat  toezicht houdt op de naleving van het Kinderrechtenverdrag, stelde in haar rapportage in 2015 dat het ‘bezorgd is over het gebrek aan mogelijkheden voor [Nederlandse ] kinderen om te participeren in beslissingen en beleid dat hen aangaat…’

Betrek jongeren bij beleid

Het Regeerakkoord in Kindertaal is bedoeld om de overheid in te laten zien dat het betrekken van jongeren bij beleid niet moeilijk is, maar dat er wel moeite voor moet worden gedaan. “Om mee te kunnen praten moeten kinderen eerst begrijpen waar het over gaat”, zegt directeur Pim Kraan van Save the Children. “Kinderen en jongeren komen vaak met hele goede oplossingen, waar volwassenen zelf niet aan denken. Goed voorbeeld daarvan is het project Speaking Minds, waarbij jongeren die te maken krijgen met armoede oplossingen aandragen bij de gemeente waarin ze wonen. Ze bedenken speciale apps, buttons op websites, WhatsAppgroepen. Kinderen kunnen heel goed meedenken, maar dan moeten ze wel begrijpen over welk beleid ze meepraten. En er moet wel naar ze geluisterd worden.”

De kindvriendelijke versie van het Regeerakkoord is te downloaden op de website van Save the Children, samen met een quiz en een uitleg-video.