Scenariomodel-VO verbeterd met het oog op regionale samenwerking

12 juni 2020

Arbeidsmarktfonds Voion heeft het Scenariomodel-VO verder doorontwikkeld. De aanpassingen zijn gericht op het nog beter aansluiten op landelijke ontwikkelingen én stimuleren van de regionale samenwerking op het gebied van aanpak lerarentekort en -overschot. Zo kunnen gebruikers elkaar nu onderling toegang geven tot eigen scenario’s. Ook is de berekeningswijze van de doorstroom van leerlingen aangepast zodat de leerlingprognoses op vestigingsniveau nog nauwkeuriger zijn.

Het Scenariomodel-VO is een instrument voor scholen, schoolbesturen en regio’s om toekomstscenario’s te ontwikkelen voor mogelijke bestuurlijke en regionale ontwikkelingen. Dit helpt om strategische beleidskeuzes voor de langere termijn beter te onderzoeken en onderbouwen.

Berekening doorstroom nauwkeuriger

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is bepalend voor de werkgelegenheid. Het Scenariomodel-VO berekent elk jaar opnieuw een leerlingprognose op basis van het aantal nieuwe leerlingen dat naar verwachting instroomt in leerjaar 1 plus het aantal leerlingen dat doorstroomt vanuit leerjaar 1 tot en met het examenjaar (VMBO 4, HAVO 5 of VWO 6). Het model berekent vanaf nu de doorstroom op een andere manier waardoor de verschillen in doorstroom binnen vestigingen van een school beter zichtbaar worden.

Delen van scenario’s

Ook nieuw is de mogelijkheid voor gebruikers om andere gebruikers inzage te geven in de gemaakte scenario’s. Dit maakt het makkelijker om tussen scholen onderling en/of op regionaal niveau beter zicht te krijgen op de personeelsbehoefte zodat er tijdig geanticipeerd kan worden met beleidsmaatregelen voor de aanpak van krimp of tekorten.

Mijn regio-omgeving

Voor later dit jaar staat nog Mijn regio-omgeving op de planning. Hierin kunnen meerdere schoolbesturen een gezamenlijke (regionale) strategische personeelsplanning maken.

Ondersteuning nodig?

De adviseurs van Voion bieden ondersteuning bij het gebruik van het instrument of het bespreekbaar maken van de uitkomsten binnen de school of regio. Ook verzorgen zij online-demo’s van het Scenariomodel-VO. Neem hiervoor contact op via scenariomodelvo@voion.nl.